אלי לומד לקיים מצוות עזרה לזולת – ספר גדול

84.90

סיפורי חז"ל המחדירים לילדים את חשיבות קיום המצוות והעזרה לזולת