אלי לומד לשמור על הבריאות

49.90119.90

מאוכל מזיק להישמר, לצחצח שיניים,
לא לגעת בתרופה, לומר את האמת