בגן של ציפי – היום הראשון

11.9018.90

סיפור מאויר בו מתמודדת "ציפי" – ילדת הגן, עם אתגרים רגשיים וחברתיים בינה ובין עצמה, בינה ובין חברותיה. היא מתגברת על הקשיים בצורה בריאה, ואף לומדת לחשוב על רגשותיהן של חברותיה.