חוט אחד פחות – קומיקס

14.90

קומיקס מותח על אמונה ועל התמודדות היהודים מול גזירות הגויים לפני 350 שנה