רצועות – קומיקס

14.90

קומיקס עלילתי על גבורה יהודית בתקופת הקומוניסטים