שמשון הגיבור

14.90

קורותיו של שמשון הגיבור, מלווה בציורים מרהיבים