שרי לומדת להצליח- כתיב נכון

11.9018.90

בצעדיה הראשונים של הילדה בבית הספר היא רוכשת כלים נחוצים המהווים בסיס להצלחתה בבית הספר ולהמשך דרכה בחיים, כגון קריאה, חשבון ועוד.
הספרון "שרי לומדת להצליח" בא במטרה להמחיש ולקרב לעולמה הרגשי של הילדה את נחיצות ההשקעה כבר בגיל זה, ולעודד מוטיבציה ללמידה, אף שהתועלת נראית רחוקה בעיניה.